(Telemarksavisa)

– Vi må stille opp for alle som har mistet jobben sin, eller står i fare for å miste jobben sin. Da er det eneste riktige å si nei til sentrale lønnstillegg, å si nei til økning i minstelønnssatsene og vi oppfordrer også til at det heller ikke gis noen lønnstillegg lokalt i år, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Fredag har representantskapet i NHO sittet i møte for å stake ut kursen før årets lønnsforhandlinger, som starter i august. Der ble de enige om at situasjonen for norske bedrifter nå er så alvorlig at de mener det ikke er rom for noen nye tillegg i år.

Samtidig vil de avvise alle krav om endringer i tariffavtalene.

– Viktig å vise solidaritet

Det kommer etter at en rekke bedrifter har måttet permittere og si opp ansatte, som følge av virkningene av koronaepidemien.

– Vi gjør dette fordi vi er i en situasjon med 300.000 arbeidsledige. Da er det viktig å vise solidaritet med dem, ved å ikke øke lønningene, sier Almlid, og fortsetter:

– Samtidig er det viktig at bedriftene får mulighet til å komme seg på beina, og får mulighet til å skape nye jobber.

– Uendret kjøpekraft

Almlid viser til at Teknisk beregningsutvalg, som i forkant av hvert lønnsoppgjør legger fram et tallgrunnlag som brukes som utgangspunkt i forhandlingene mellom partene, i forrige uke anslo en prisstigning i år på 1,2 prosent. Samtidig beregner de lønnsoverhenget, som er forskjellen mellom lønnen ved inngangen til det nye året og gjennomsnittslønnen året før, til 1,2 prosent.

– Med det blir det altså uendret kjøpekraft med vårt forslag. I disse tider, hvor vi må stille opp for alle som er utenfor arbeidslivet og som har usikre jobber, sier vi derfor at det må bli null i lønnstillegg, sier Almlid.

– Bevegelse i rett retning

– Å skyve koronaregningen over på folk som allerede har det vanskelig er uansvarlig, uforståelig og uakseptabelt, sier leder Jørn Eggum i arbeidstakerorganisasjonen Fellesforbundet.

Han starter forhandlingene for sine medlemmer 3. august. Der møter han Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen på den andre siden av forhandlingsbordet.

– Vi er ikke overrasket over NHO sin posisjon. Sist uke krevde Stein Lier-Hansen lønnsnedgang, og nå skal NHO i null, så det er jo tydeligvis bevegelse i rett retning, sier Eggum.

LO, som Fellesforbundet er en del av, vedtok i februar at de vil kreve økt kjøpekraft for alle og særlig de lavtlønte.

Eggum sier at de ikke har endret sitt syn etter at koronapandemien traff Norge.

– Våre krav står støtt. Vi skal sikre kjøpekraften for alle og løfte dem som har minst å leve av. Samtidig har vi en rekke andre krav som sikrer trygghet i jobb i en vanskelig tid, sier han.