Nitti hærmenn over Hardangervidda vinterstid

- Det var akkurat her på vollen utenfor Kapittelkirken de dro ut, Gregorius Dagsson og de 90 krigerne hans vinterdagen 1156, på flukt fra kong Øystein, forteller forfatter Tor Bertel Løvgren.

- Det var akkurat her på vollen utenfor Kapittelkirken de dro ut, Gregorius Dagsson og de 90 krigerne hans vinterdagen 1156, på flukt fra kong Øystein, forteller forfatter Tor Bertel Løvgren.

Skiensforfatteren Tor Bertel Løvgren er nå ute med roman nummer to i en historisk Telemarks-trilogi der 1100-tallet møter 1980-tallet. Forfatteren har gjort grundig research i Telemarks- og Norges-historien, og tar oss også med over vidda.

DEL

NY HISTORISK ROMAN Telemark, Skien og Hardangervidda er utgangspunktet i Tor Bertel Løvgrens historiske trilogiserie. I disse dager er skiensforfatteren, opprinnelig fra Larvik, ute med bind to, "Bueskytteren", som følger opp fjorårets "Sverddrengen", og der bind tre er ventet i 2021. Nå foreligger de to første også som e-bøker. Fortellingen som spenner over tre historiske romaner vevd inn i nåtiden er fra to tideverv som løper parallelt, og med et språk tilpasset de ulike epokene, og som har historiske korrekte trekk fra 1100-tallet. Forfatteren er egentlig utdannet bioingeniør med en cand. mag. grad i kjemi fra universitetet, og har jobbet på sykehus, innen rusomsorg og som ingeniør/forsker innenfor polymerkjemi. Trilogien om Tord er hans første større skjønnlitterære verk, men Løvgren har flere andre typer utgivelser bak seg. Illustratør av forsidene på bøkene er Anders Kvåle Rue fra Svartdal i Hjartdal.

1156 møter 1980
Historiske hendelser fra 1156 skildres sammen med hendelser i Skien i 1980-tallet. Vi følger to utgaver Tord med sine familier i middelalder og nåtid. En innflytter fra Oslo til Skien i de fredelige kaldkrigsårene 1980-årene, og krigeren og navnebroren Tord Sigurdsson på Bratsberg gård i Skida (Skien) under kongsbrødrestriden på midten av 1100-tallet.med sine familier i middelalder og nåtid; Tord Jonsson i "nåtida" på 80-tallet og Tord Sigurdsson, huskar på Bratsberg gård under borgerkrigstida midt på 1100-tallet, der skjebnene deres veves sammen. I kongsbrødrestriden blir vi med lendmannen Gregorius Dagsson og nitti krigere over Hardangervidda vinterstid, ror langskip til Bjørgvin og Nidaros, og følger kong Inge og tenåringen Håkon Herdebrei i slaget om kongemakt i Bohuslän. Forholdene er skildret nedenfra gjennom disse to unge menn og deres familier, og sett ovenfra gjennom høvdinger og mektige kongsbrødres tanker og handlinger. Sammen med Inge Krokryggs forbundsfelle, Gregorius Dagsson, ror og seiler krigere fra Skida (Skien) langskip til Bjørgvin, Nidaros, Viken og Bohuslän, der de mest kjente sjøslagene i denne perioden av Norges historie utspiller seg. Og ikke minst skildres vinterflukten med nitti hærmenn gjennom Telemark og over Hardangervidda vinterstid, der flere steder og bygder i fylket er med i fortellingen.

OSEBERGSKIPET: Forfatteren ombord i det nybygde Osebergskipet i Tønsberg. Et lignende langskip var det Gregorius Dagsson og hans menn rodde ut med fra Skien langs kysten til Bjørgvin der det avgjørende slaget ventet. Denne ferden i 1155 kan du lese om i "Sverdrengen".

OSEBERGSKIPET: Forfatteren ombord i det nybygde Osebergskipet i Tønsberg. Et lignende langskip var det Gregorius Dagsson og hans menn rodde ut med fra Skien langs kysten til Bjørgvin der det avgjørende slaget ventet. Denne ferden i 1155 kan du lese om i "Sverdrengen".

De to Torder
Gjennom krig og strabaser herdes den usikre, men reflekterte Tord Sigurdssons karakter, og for Tord Jonsson åpnes uventet en vei ut av barndomstraumet. I bind én har Tord Jonsson og kona Marie flyttet fra Oslo til Gregorius Dagssons gate i Skien. Interessen for byens middelalderhistorie våkner, og etter en mørk marskvelds oppskakende møte med de gamle kirkeruinene, skjerpes nysgjerrigheten ytterligere. Gjennom uforklarlige begivenheter, dras Tord lenger og lenger inn i middelalderverdenen, alt til kona Maries voksende uro. Samtidig sliter han med en tragisk barndomsopplevelse og en oppvekst i usunne familierelasjoner.
Huskaren Tord Sigurdsson har også etablert familie, og går fra opplæring i kamp og våpenbruk til å bli en fullbefaren kriger. Sammen med kong Inge Krokryggs støttespiller, lendmann Gregorius Dagsson og mennene hans, blir han med i flere av de mest kjente sjøslagene i denne delen av Norges historie, der de blant annet ror og seiler langskip til Bjørgvin, Nidaros, Viken (Oslo) og Bohuslän.

Etter Sigurd Jorsalfares død
Ufredsår har preget Norge etter Sigurd Jorsalfares død, og nå raser striden om kongemakten mellom halvbrødrene Øystein, Inge Krokrygg og Sigurd Munn. Da det i 1155 brygger opp til et avgjørende slag i Bjørgvin, synes fantasier å bli til virkelighet for Tord Jonsson. Med ett ser han Skida slik byen en gang var, og blir med Gregorius' menn på seilasen vestover. Er han selv krigeren på bildet - Sverddrengen? Unggutten som dras mellom trelljenta Huld og den fribårne stormannsdatteren, Ulvhild.
Små utdrag fra Snorres kongesagaer er her vevd inn i de faktiske hendelsene. Det mest utfordrende, er likevel vinterflukten sammen med lendmannens nitti krigere over Hardangervidda. Gjennom krig og strabaser herdes den usikre, men reflekterte Tord Sigurdssons karakter.

ROMANFORM: Før han begynte på trilogien hadde Tor Bertel Løvgren, som er fra Larvik, men har vært bosatt i Skien fra 1978 utgitt annet enn romaner. Trilogien om Tord er hans første større skjønnlitterære verk.

ROMANFORM: Før han begynte på trilogien hadde Tor Bertel Løvgren, som er fra Larvik, men har vært bosatt i Skien fra 1978 utgitt annet enn romaner. Trilogien om Tord er hans første større skjønnlitterære verk.

Inspirert av historiske ruiner
- Tord Sigurdsson, som i første bok kalles Sverddrengen på grunn av det vakre sverdet han fikk fra faren sin, har underveis i karrieren vist at han har helt spesielle evner med bua. En slik spisskompetanse hadde stor verdi: Om en skytter tok ut fiendens mest betydningsfulle leder fra langt hold, ikke minst kongen selv, var kampen vunnet. Denne egenskapen blir på en måte hans nye identitet, i alle fall for andre, forklarer forfatter Tor Bertel Løvgren, som med denne trilogien utgir sin første skjønnlitterære romaner.
Idéen, som har utviklet seg til å bli et meget omfattende prosjekt, dukket opp allerede for 25 år siden, etter at Løvgren og kona hadde flyttet til Skien i 1978 og ble boende i nærheten av den omtalte Bratsberg gård og ruinene av Kapittelkirken. Tanken på å gå inn i tida da Skien var en så viktig del av norsk middelalder, slapp aldri helt taket. Så for 10–12 år siden startet han for alvor dypdykket i middelalderhistorien, og opparbeidet seg kunnskap om alt fra våpen, bygninger, båttyper, måltider, klær, botemidler for sykdom, jordbruk, jakt, kirkebygg, klosterdrift etc.

Grundig research
Gjennom samtaler med lokalhistoriker i oppstarten, og reiser til de ulike stedene han beskriver, både i Norge og i utlandet, er svært lite overlatt til tilfeldighetene. I store trekk er boka tro mot de historiske begivenhetene, og innenfor rammene av kunstnerisk frihet, er dette gjengitt så skjønnsomt som mulig.
- Historien utvikler seg fra mer lokale forhold, til ei reise i store deler av Norge, og som i neste bok blir utvidet til Europa og Midtøsten, utdyper Løvgren om bind tre, som er ute i 2021. I mellomtida er de to første bindene å få innbundet og som e-bøker fra hans eget forlag serubabel. Løvgren formidler et troverdig historisk univers, som blir drøftet og levende framstilt. Livshistoriene i brytningstida mellom vikingtid og middelalder og fra de nostalgiske 1980-årene, er rørende og allmenngyldige, og gir rom for ettertanke på flere plan.

Nordmenns identitet
Forlaget skriver: "Det handler om identitet: Hvem er vi dypest sett, uavhengig av tid og sted? Er vi et produkt av tilfeldigheter, eller finnes det et lag av dypere mening i tilværelsen? Hvilke rammer for livsutfoldelse gis oss i to så ulike epoker? Den ene med krig, ødeleggelser og hierarki, den andre med rettsikkerhet, velstand og likhet. Det handler også om et prøvet vennskaps avgjørende betydning, og styrken i å ha en familie og et nettverk. Man kan stille dypere spørsmål som; Hva har vi som enkeltmennesker og nasjon vunnet, og hvilke verdier har gått tapt?"

Hildegun Haukenes, hovedfag i nordisk språk og litteratur skriver om Tord-trilogiens to første bind:
"Karakterene vi møter ikles levd liv, tanker, følelser og språk. Plutselig blir Gregorius Dagsson mer enn navnet på ei gate. Det blir en person med ansvar, dilemmaer og et stort hjerte som får følger for Norgeshistoriens gang. Dette settes opp i relieff mot nåtidas Tord med sin historie, sitt liv og sine dilemmaer og utfordringer som skildres med varme og forståelse. Språket som blir brukt, og hverdagen som blir beskrevet, skiller de to, men kobler dem også sammen. Kan livet kjennes meningsfylt når alt rundt oss er kaotisk og skremmende?"

TO AV 3 BIND: Bind 1 og Bind 2, slik de ser ut i hard-cover. Illustratør forside: Anders Kvåle Rue, som er fra Svartdal i Hjartdal.

TO AV 3 BIND: Bind 1 og Bind 2, slik de ser ut i hard-cover. Illustratør forside: Anders Kvåle Rue, som er fra Svartdal i Hjartdal.

Artikkeltags