Er det nok politisk vilje i Tinn til å engasjere seg i en ny løypetrase og evt gondol/ heis i eller nær den opprinnelige Gaustaløypa?Gjennom RNU er det avholdt noen møter, men det ga desverre ingen positive signaler fra næringslivslederne i teammøtet som var 17.12. 2020. Håper at noe har endret seg siden det. Det er nå mer enn 20 år siden det var et større engasjement rundt dette i Tinn kommune hvor det iflg RA står "Kommunen har en gondolbane til 10 mill kr på handa i Østerrike."Desverre strandet dette den gang av ulike årsaker.

Nå er engasjementet for løype og gondol i traseen ihvertfall målt gjennom FB siden, "Gaustaløypa's venner" langt større, hittil nærmere 900.

Historien

Under alpinrenn i denne traseen i prøve VM 1939/40, NM 1946 og siste gang i NM 1961 ble løypene fullrost, men det ble allerede da ytret ønske om en heis/bergbane i traseen.Gondolbaner I NorgeDet ble åpnet nye gondolbaner i; Hafjell i 2015, Loen SkyLift i 2017,Voss i 2019, og Romsdalsgondolen i Åndalsnes i mai 2021 og med ett forventet passasjertall på 100 000. Loen Skylift budsjetterte med 55000 passasjerer det første driftsåretog nådde 92000! og omsetningen i turistbedriftene i kommunen økte med 80%!! Det er under planlegging flere gondolbaner i Norge idag og nevner;Hemsedal, Sauda, Odda, Sula/Ålesund, Mosjøen og Narvik som søker VM alpint 2027. Det skal nevnes at det er/var et stort kommunalt engasjement på alle disse stedene.

Stort potentiale for heis/gondol i/ved Gaustaløypa

Det bør nevnes at i 2019 fraktet Gaustabanen 85000 pax og Krossobanen 91000 pax i 2018. Paradokset er at verken Loen Skylift eller Romsdalsgondolen har alpine løypenedfarter! Det har derimot Gaustaløypetraseen med over 1600 meters fallhøyde og 7/8 km løypelengde,dvs 2x Kitzbuehl "die Streife" løypa og nesten 2 x Lauberhornløypa, Wengen, i løypelengde! Det er ingen som kan ta fra Rjukan det alpinløype potensiale.

Investorer/politikere på banen

Nå er det å håpe at investorer både i/utenfor Tinn går fullt inn for å utvikle dette potensiale samt også at de politiske partiene i Tinn legger dette inn på dagsorden.

"It's hope in a hanging snore".

Promotering av G-løype og G-bane