Folk flest misliker Vy, Equinor og Oslo Met – mener virksomheter bør rette seg etter Språkrådet

Av