Norske kommuner har fått medhold i ni av ti innsigelsessaker

Av