Tinn SV mener det er på tide å ta ansvar og gå foran – som kommune må vi legge press på regjering og storting. Derfor har Tinn SV i sin interpellasjon fra mars bedt ordfører om at Tinn kommune skal ta imot flyktninger fra flyktningeleiren i Moria.
Redd barna, Leger uten grenser og flere andre oppfordrer innstendig Europa om å ta ansvar, nasjonalt ber de Norge ta ansvar. En leir beregnet på 3000 huser nå 20 000, hvorav over 1000 er enslige barn og mindreårige. Rundt hjørnet truer et virus de ikke har mulighet til å verne seg mot.
19 tidligere statsråder og statsministre fra alle partier, utenom Frp, ber regjeringen ta imot enslige mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos.
I oppropet sier underskriverne at de er kjent med «oppropet fra flere titusener av norske innbyggere og en rekke frivillige organisasjoner om å bidra til en felles innsats om å hente ut mindreårige og barnefamilier fra Moria-leiren på Lesbos.» Det er lett å forstå hvorfor så mange engasjerer seg, for når vi har barn som lider i vår egen europeiske bakgård, er det å ikke ta ansvar for å hente dem ut nå i realiteten å gi dem en dødsdom.
At Frp argumenterer på sitt vis er vanlig, de mener vi skal «hjelpe folk der de er», men ingen har konkrete løsninger på hvordan dette kan gjennomføres i praksis.
At H til forveksling nå argumenterer på samme vis er et trist faktum som viser at politikken i Norge har beveget seg et godt steg vekk fra en tverrpolitisk tradisjon for humanisme og solidaritet på tvers av landegrensene. Nå råder nasjonalismen og egoismen – «Norway first».
Retorisk sier H at før Norge kan bidra, må Europa bli enige om å ta et felles ansvar. De som liker H kjøper kanskje dette, og de som ikke liker innvandring kjøper det helt sikkert. For oss vitner det om ansvarsfraskrivelse.
Så Ap, vår fordums forkjemper for solidaritet og samhold, som holder den røde fane høyere enn de fleste. De høres ut som en hybrid av Frp og H – hjelp dem der de er, og la FN sortere. Det må være med flau smak i munn lokalpolitikere kommende 1. mai skal bruke ord som samhold og solidaritet i sine appeller og taler. Måtte grasrota i Ap reise seg.
Vi håper at partiene i Tinn er rausere. Vi har god tradisjon for å hjelpe folk i nød, og håper vi sammen kan vise vilje og vei for et samfunn som er større enn meg og mitt.
Tinn SVs kommunestyregruppe,