Norsk industriarbeidermuseum, Treet og Tinn kommunes budsjett

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Norsk industriarbeidermuseum (NIA) er museum for Øst-Telemark men har virksomhet i flere ulike deler av Telemark med et tyngdepunkt på Tinn, Notodden og Hjartdal kommune. Landets museer finansieres gjennom midler fra kommune (20%), fylke (20%) og stat (60%). I alle våre vertskommuner ligger finansieringen fra kommunene godt under 20%. For å utvikle et sterkt museum som er en stabil arbeidsgiver og en vesentlig drivkraft i regionen, er det viktig med rammer som gir forutsigbarhet og kapasitet til å stå i et stort samfunnsoppdrag.

NIA er en stor arbeidsgiver, spesielt i Tinn kommune hvor flere enn 30 faste arbeidsplasser og mange sesongarbeidsplasser er plassert. Et av Telemarks største turistattraksjoner, Vemork, ligger i Tinn kommune, og museets drift gir store ringvirkninger for næringslivet

NIA er stadig i utvikling og samfunnsoppdraget har vokst veldig fort. Derfor er det viktig at dette også følges opp i driftsmidlene fra de ulike tilskudds-giverne. Kritikken fra Rjukan Arbeiderblad på lørdag tar ikke høyde for denne situasjonen. NIA disponerer bundne prosjektmidler som er øremerka monumentet på Notodden – de er finansiert av Notodden kommune og fylkeskommunen.

Skulpturprosjektet Tre

Midlene NIA bringer inn i TRE er prosjektmidler som ble lyst ut i 2018 av Notodden kommune og Telemark fylke. Samarbeidsprosjektet involverer Telemarkskanalen regionalparken, Notodden kommune og NIA. Finansieringen er hentet fra prosjektmidler fra Notodden kommune, Telemark fylke, Sparebankstiftelsen og ikke minst næringslivet i Notodden som bidro med 900 000,-

Skulpturprosjektet forteller verdensarvhistorien og industrihistorien og vil bidra til stoppeffekt og attraksjonskraft. Treet skal være med å gi verdensarven enda mere oppmerksomhet.

«Rjukan og Notodden sin verdensarv er bra nok som den er»

Sitatet er hentet fra lederartikkelen på lørdag. Verdensarven er bra, men å være «bra nok» er vel ikke godt nok? Museene i Norge må bidra til utvikling og dette er et premiss fra staten. Verdensarvstatusen har bidratt til at nye prosjekter er etablert blant annet for å gi lokal stedsutvikling.

Tinns hundreårsjubilant

I 2022 har Tinn en hundreårsjubilant på Rjukan; det er Tinn museum.

NIA inviterer Tinn kommune og Tinnsamfunnet til å ta del i feiringen av denne hundreåringen. Det er all grunn til å være stolte av museumstradisjonene i Tinn og da forstår alle at kulturarven handler om mye mere enn verdensarv.

Kulturarven må tas vare på og den jobben står NIA i igjennom hele året. Oppdraget vårt skal forankres i flere kommuner – Treet har forankring i Notodden og der er det også finansiert.


Artikkeltags