NIA får støtte til kunstprosjekt for unge

Sparebankstiftelsen DNB er opptatt av at flere barn og unge skal få tilbud innen visuell kunst. Nå tildeles totalt 3,7 millioner kroner til kunstprosjekter for denne målgruppa på Østlandet. Norsk Industriarbeidermuseum får 65 000 kroner.