Her er et referat fra årsmøtet som RA har fått tilsendt:

Leder Randi Sando kunne ønske velkommen til alle fremmøtte.. Det er jo en litt rar verden vi lever i nå, med litt av og på restriksjoner. Veldig hyggelig at så mange kunne ta turen hit i kveld. Vi snur litt på møte-programmet i dag og starter med maten. Aud har stått på og har laget gryterett til oss. Velbekomme. Etter god mat og litt skravling, kunne Randi så åpne årsmøtet 2022.

Randi Sando ble valgt til møteleder og Irene Havly til referent. De som underskriver protokollen ble Vigdis Jensen og Aud Barhellestøl. Vi holdt ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som har gått bort i løpet av det siste året. Det har ikke kommet noen innvendinger til innkalling til årsmøte eller forslag til årsmøte. Årsberetning og regnskap for 2020 og 2021 ble lest opp og godkjent.

Årsberetningene for 2020/2021 fra Arbeidsstua ble også lest opp. En imponerende innsats av damene også denne gangen. Valg: Valgkomiteens leder leste opp innstillingen til nytt styre. Alle ble enstemmig valgt inn. Leder Irene Havly, Nestleder: Randi Sando, Kasserer/regnskapsfører: Karin Tverberg Bekkeli, Hjelpekasserer: Gurli Hansen, Sekretær: Irene Havly, Styremedlem: Gunbjørg Nørstebø og Gurli Hansen, Revisorer: Kolbjørn Sando. Kaffekomite: Gurli Hansen, Monika Hansen og Karin Bertelli. Valgkomite: Siri Alvseike. Vi mangler dessverre personer som revisor og valgkomite, men det får vi ta etter hvert. Randi og Irene takket for innsatsen til valgkomiteen og takket også for tillitten på vegne av hele styret. Vi takker også for innsatsen til de som går ut og ønsker de nye velkommen. Blomster skulle selvfølgelig vært delt ut i dag, men da vi var usikre på hvem som kom, tar vi dette på neste medlemsmøte som i mai. Det blir også det siste møtet før sommeren.

Irene takket også for tilliten. Det er en stor ære å få være leder av Radiumforeningen. Jeg hadde ikke sett for meg dette, når jeg startet som sekretær for 19 år siden under Snefrids ledelse. Kreftsaken er viktig for meg. Alle har vi vel noen vi kjenner som har vært rammet av denne sykdommen. Og Radiumforeningen bidrar virkelig til at både syke og pårørende for en litt bedre hverdag. Det er en imponerende innsats foreningen har gjort siden starten in 1938. Jeg håper jeg kan bidra at enda flere kan være med på å dra lasset og at vi får samlet inn masse penger som kan være til hjelp.

En hjertelig takk til kjøkkendamene som også står på til hvert eneste møte. Selvfølgelig må jo alle som gjør en innsats takkes. At mange kan dra lasset sammen gjør «jobben» så mye enklere. Årsmøtet avsluttet og medlemsmøtet begynner. Medlemstallet går noe ned. De fleste av naturlige årsaker. Vi skal prøve å lage en Facebook gruppe. Kanskje de kan bidra til å øke medlemstallet litt. Vi vil også etter hvert få vipps. De fleste bruker ikke kontanter lenger. På neste møte får vi besøk. Leder for Vardesenteren ved Radiumhospitalet, Eli Jorun Syvrud kommer. Det gleder vi oss til.

Kolbjørn leste så noen annonser fra Rjukan Dagblad i 1922. Virkelig noen kuriositeter dette – med fluefanger og skobesparer. Han fortalte om en misjonsforening på søndagstur fra Rjukan til Atrå – den gang med tog og båt. Det ble en hel dagstur. Godt tiden har forandret seg. Kaffe og wienerstang fra Torbjørn ble så servert. Pga en misforståelse ble det ikke noe loddsalg i kveld, men det tar vi igjen på neste møte.

Alt i alt håper jeg alle hadde en hyggelig kveld. Koselig å kunne møtes igjen. Takk for i kveld og velkommen igjen på neste møte.

Sekretær: Irene Havly