Ny rapport: Green Mountains datasenter på Jæren kan skape opp mot 58.000 årsverk over ti år

Green Mountain og Lyse har lagt fram ein rapport om moglegheitene ved etablering av ei datasenterklynge i Time kommune. Scenariet for den største klynga vil kunne skape 8300 arbeidsplassar i Noreg.