Den tragiske situasjonen i Ukraina er en påminnelse om at Norden er tryggest når vi står sammen.

Statsminister Jonas Gahr Støre har i det siste hatt samtaler med Finlands president Sauli Niinistö og Sveriges statsminister Magdalena Andersson om situasjonen i Ukraina. Landene er enige om å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet.

– Vi står sammen i Norden for sikkerhet, demokrati og rettsorden og er enige om å styrke nordisk forsvarssamarbeid, sier Støre i en melding på Twitter.

Den nordiske solidaritetserklæringen

Den finske presidenten opplyser også at landene har en lik oppfatning av situasjonen og at de er sterkt forpliktet til å holde Norden forent. I en utrygg situasjon er det avgjørende at de nordiske landene opprettholder og styrker båndene seg imellom.

Den truende situasjonen på kontinentet har som kjent aktualisert finsk og svensk NATO-medlemskap, men kan også aktualisere et aspekt ved det nordiske samarbeidet som har fått mindre oppmerksomhet: den nordiske solidaritetserklæringen.

Avtale om gjensidig solidaritet

I 2011 signerte Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige erklæringen, som lover gjensidig solidaritet i en krisesituasjon. Dersom ett av landene rammes av natur- eller menneskeskapte katastrofer, digitale angrep og terrorangrep vil de andre landene bistå med relevante midler. Erklæringen springer ut av Stoltenberg-rapportens 13 punkter om styrking av nordisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

De nordiske landenes ulike tilknytninger til NATO og EU kan gjøre det aktuelt å søke ytterligere sikkerhet gjennom et sterkere nordisk samarbeid. Det samarbeides allerede godt på en rekke områder.

Gjennom det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO signerte landene forrige måned en symboltung kontrakt som gjør at nordiske soldater vil bære felles uniformer.

Tjent med å integrere seg tettere

Foreningen Norden ønsker å styrke og vitalisere det nordiske sikkerhets- og utenrikspolitiske samarbeidet. I den sammenheng mener vi det er viktig at løftene i den nordiske solidaritetserklæringen blir diskutert og konkretisert.

Uavhengig av om Sverige og Finlands fremtid er innenfor eller utenfor NATO, mener Foreningen Norden at de nordiske landene vil være tjent med å integrere seg tettere og å søke et sterkere samarbeid på flere områder i fremtiden. Den nordiske solidaritetserklæringen kan bli mer aktuell i lys av dagens dramatiske situasjon i Europa.