Nye Mogen er satt på vent

Vinje kommune sa ja til å bygge ny turisthytte på Mogen, men arbeidet er foreløpig satt på pause i påvente av en ny villreinutredning.