Vi viser til debattinnlegget «Hvem har ansvaret?» i RA lørdag 4. juli, der Flemming Gilhauge spør hvem som eier den tomme skilttavla med overskriften «Natur og kultur» ved Strengen. Han påpeker at det er mye spennende informasjon å formidle om dette området, og at denne og andre tilsvarende tavler i området burde kunne brukes til dette.

Vi er helt enige i at dette er et område og en vei med mange interessante dimensjoner, og det er bakgrunnen for samarbeidet mellom Tinn kommune, VisitRjukan og omstillingsprogrammet om prosjektet «Natur- og kulturarv på Hardangervidda – på sykkel», der nettopp nytt innhold på de omtalte tavlene er ett av innsatsområdene. Statkraft eier tavla ved Strengen og tilsvarende tavler ved Grotte og Kalhovde. De ble satt opp for en del år siden med innholdsrike informasjonsplakater om natur og kultur i området. Disse plakatene viste seg dessverre vanskelige å vedlikeholde i vær og vind på fjellet. De ble etter hvert tatt ned, mens selve tavlene/stativene fikk stå.

Nå samarbeider Statkraft med aktørene i prosjektet om nytt innhold på disse tavlene. De nye plakatene vil bli laget i et materiale som skal tåle høyfjellsvær. De viderefører mye av den tidligere informasjonen og omhandler temaer som menneskelig ferdsel i området, vasskraftutbygging og –regulering, flora og fauna, nasjonalpark. kulturminner, geologi og verdensarv. I tillegg gis praktiske opplysninger knyttet til sykkelruta mellom Gvepseborg og Kalhovde. Ruta har fått navnet «Kraftvegen».

Disse nye informasjonsplakatene er i ferd med å gå i trykken og vil bli montert mot slutten av sommersesongen. Vi ser fram til å kunne glede alle brukere av veien med fornyet innhold på tavlene.