Villreinjakten skal gjennomføres med en rekke forbud og påbud for å hindre smittespredning, skriver Nationen.

Muligheten for å søke om støtte for å få slaktet ned fra fjellet, som Miljødirektoratet og lokal villreinforvaltning står bak, gjelder også for slakt av elg og hjort, i tillegg til villrein.

I regelverket for villreinjakten i år står det også at alle jegere må ta skrantesykeprøve på alle felte villrein som er eldre enn kalv. Det er et mål å felle så mange voksne bukker som mulig i jakten, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA) på sine nettsider.