Statens naturoppsyn: Fleire saker enn normalt i reinsjakta

Så langt i år har Statens naturoppsyn fleire saker frå reinsjakta enn dei pleier. Desse sakene er knytt til feilskyting og inhuman jakt.