Her kan det koma raske endringar for skuterkøyring

Forslaget om å stoppa skuterkøyring på Hardangervidda frå 15. april fekk ikkje fleirtal i Tilsynsutvalet i Hordaland, men folk må vera førebudde på at det kan koma forbod om motorferdsle på kort varsel.