Difor vil han leggja ned stinett i byte mot ei ny turisthytta

Turisme og villrein skapar heit debatt, men forslaget om å leggja ned stinettet kring Håreigen i byte mot ei ny turisthytta har fått god respons.