Hjartdalbanken gikk 32,9 millioner i pluss

Aldri tidligere har Hjartdalbanken vist til et større overskudd i kroner. 2018 ga et overskudd på 32,9 millioner kroner.