Jugendbyen forvitrer

Du vil finne sterke kontraster når du går rundt i Notodden sentrum. Noen bygninger er godt vedlikeholdte perler fra jugendtiden, andre bærer preg av dramatisk forfall.