Ba statsråden om 60 millioner

Samferdselsminister Jon Georg Dale kom, lyttet og dro. Ingen vet om det tverrpolitiske friereiet om 60 millioner til flyplassen vil bli besvart positivt. Framtidas utvikling står og faller med statlig støtte og involvering.