Brattrein-området kan bli leiligheter

Technology Hotels og Bane NOR ønsker å omregulere eiendommene på Tveiten til boligformål, og antyder at det kan bli mellom 22 og 45 enheter totalt.