Nye Veier ønsker å bygge ny E134

Det statlige veiselskapet Nye Veier mener ny vei over Haukeli passer godt inn deres portefølje. Deres planer sier at det kan ta 3,5 timer fra Bærum til Bergen. - Helt i tråd med våre anbefalinger, sier Svein Sem, styreleder i Vegforum Øst-Vest.