Stenger kirurgen i fire sommeruker

Sykehuset på Notodden stenger ned all kirurgisk aktivitet på tre operasjonsstuer i sommer. Tiltaket gjøres for å få til best mulig utnyttelse av kompetansen, en effektiv avvikling av ferie for de ansatte og for å spare mellom to og en halv og tre millioner kroner.