Sykehuset går med overskudd - men har store utfordringer

Sykehusene på Notodden, i Skien og Porsgrunn går med nesten 17 millioner kroner i overskudd så langt i år. Mens er 30 millioner i 2019. Samtidig sliter flere av sykehusklinikkene med store underskudd. Og det forventes overskudd også i 2020.