Sjefen mister jobben, men støtter nedleggelse

Nesten 10 årsverk forsvinner hvis Vest-Telemark og Aust-Telemark tingrett blir lagt ned som foreslått. Domstolleder i Aust-Telemark, Håvard Skjeldås, mister jobben, men støtter forslaget om nedleggelse.