Får ikke lege til Austbygde

Ingen har meldt interesse for å bli lege i Austbygde. Etter tre forsøk må enhetsleder Merethe Skui ty til nødløsninger. Det kan koste kommunen 1,4 millioner ekstra.