Stor aktivitet i boligmarkedet

Det ble i august kjøpt og solgt 34 eiendommer i Tinn.