Vil ikke legge ned kinoen

Nedleggelse av Rjukan kino står på menyen politikerne kan plukke fra for å få budsjettet i havn. Helt uaktuelt, sier Sp`s Ragnar Gunleiksrud, leder for kultur- og oppvekstutvalget.