Åpningen av nye E134 blir forsinket

Av

Veiarbeidet på strekningen Myntbrua – Trollerudmoen er så forsinket, at åpningen av europaveien må utsettes til nyåret 2020.