-Noen har tatt litt mye Møllers tran

I Gransherad lurer man på om Nye Veier foreslår å legge traseen for en ny E134 gjennom bygda. Dette avvises av Nye Veier som spekulasjoner.