Søker ny fylkesrådmann

HVA BLIR LOGOEN?: Nå søkes fylkesrådmann til et nytt fylke som ikke har logo, men inntil videre kan vi illustrere det slik på frihånd.

HVA BLIR LOGOEN?: Nå søkes fylkesrådmann til et nytt fylke som ikke har logo, men inntil videre kan vi illustrere det slik på frihånd.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark skal tilsette prosjektleder/ny fylkesrådmann, og stillingen ble utlyst torsdag, med søknadsfrist 18. februar.

DEL

"Det er ugjenkallelig at vi snart har et nytt fylke. Stortinget har besluttet at Vestfold og Telemark fylkeskommuner fra 1. januar 2020 skal danne en ny fylkeskommune som samlet har 420 000 innbyggere og et areal på 17 520 kvadratkilometer. Fylkesrådmannen er øverste administrative leder og vil i den nye fylkeskommunen bli leder for den fremste utviklingsaktøren og den mest tverrfaglige kompetansebedriften i regionen, med 3 800 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020."
Slik kan dert leses i utlysningen til ny fylkesrådmann.

Stillingen er titulert "Prosjektleder/fylkesrådmann", og hovedoppgaver er å lede en omstillingsprosess og utvikle en ny organisasjon, for deretter å tiltre som fylkesrådmann i 2020. Vedkommende skal bygge en organisasjon med sterk felleskapskultur og et godt arbeidsmiljø og bidra til å utvikle fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og etablere gode relasjoner med kommunene, næringslivet og andre aktører i regionen. I tillegg skal rådmannen sikre en bærekraftig, økonomisk utvikling og være pådriver for utvikling og nyskaping av fylkeskommunale tjenester, samt å posisjonere den nye fylkeskommunen og gripe mulighetsrommet som ligger i regionreformen. Alt dette kommer i tillegg til vanlige rådmannsoppgaver som er nevnt.

Nå søker de etter søkere fortrinnsvis har masterutdanning, bred ledererfaring, fortrinnsvis fra en politisk styrt organisasjon og erfaring med økonomisk styring med dokumenterbare resultater, samt gode resultater fra omstillings- og endringsprosesser.
- Vi søker en sterk og engasjert kultur- og relasjonsbygger. Din lederstil er inkluderende, synlig og tydelig, med gode kommunikasjonsevner. Du evner å skape motivasjon og legge til rette for utvikling og innovasjon. Vi vektlegger dine strategiske og analytiske evner, samtidig som du er handlekraftig, heter det i utlysningsteksten til det som blir Vestfold og Telemark fylkes nye rådmann.
Nåværende rådmann i Telemark fylkeskommune Evy-Anni Evensen har tidligere bekreftet at hun ikke er aktuell søker til den nye stillingen.

Artikkeltags