Dette er Vestfold og Telemark enige om

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Vestfold og Telemark blir navnet, og hovedsetet til den nye fylkeskommunen bør legges til Skien, mener fylkesordførerne.

DEL

Hovedsetet til den nye fylkeskommunen lokaliseres til Skien. Politisk og administrativ ledelse og det som naturlig organiseres under den legges til Skien.

– Det er et punkt vi har brukt mye tid på, det har vært veldig viktig for oss, sier Telemarks fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

Telemark og Vestfold går sammen i én region fra 1. januar 2020. Etter at regjeringen la fylkesmannsembetet til Tønsberg, har det vært viktig for Telemark å beholde hovedsetet for fylket i Skien. Å slå fast at Skien er hovedsetet i den nye regionen, og at det ikke stadig blir omkamp om det, har vært viktig, mener Løkslid.

– Dette har vært det hardeste punktet for oss i Vestfold, men det som gjør at jeg kan stille meg bak det er at vi har skallet av mye som opprinnelig har vært oppe som forslag, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Detaljene om antallet arbeidsplasser i Skien og Tønsberg er kuttet ut av det nye forslaget, som legges fram for fylkestinget i Telemark 6. desember, mens fylkestinget i Vestfold behandler forslaget til avtale 14. desember.

– Å ta bort mye av detaljstyringen måtte til for å finne en enighet mellom oss to. Dette er det beste vi kan få til, sier Hogsnes.

– Vi er begge litt misfornøyd, men vi er fornøyde med å finne noe vi kan stå inne for begge to. Vi må ta ansvaret, sier Løkslid.

Ikke likevekt

De to fylkesordførerne foreslår at den nye fellesnemnda skal bestå av 18 representanter fra Vestfold, mens Telemark får 16. Forslaget sikrer representasjon for Miljøpartiet de grønne, ved at antallet representanter fra Telemark økes med en, fra tidligere forslag.

Navnet Vestfold og Telemark har vært tungt å svelge for Hogsnes.

– Fra Vestfold sin side har det vært tungt å ikke få aksept for et eget navn, men vi har fått aksept nå for at Telemark blir en del av navnet. Å bli enige har smertet for oss begge. Hadde jeg vært kjempefornøyd i dag, ville ikke Sven Tore signert avtalen, tror Hogsnes.

Venter diskusjoner

Begge mener hensynet til de ansatte må komme i fokus i tida framover.

Diskusjoner om avlønning av politikere, diskusjon om målføre, eierskap av eksempelvis busselskap er punkter som kan skape strid i tiden framover.

På plussida tror Løkslid Telemark vil dra nytte av at Vestfold er gode på kultur.

– Og vi i Telemark har vi gode resultat på gjennomføring av videregående skoler, og det tror vi Vestfold kommer til å dra nytte av.

DEN NYE AVTALEN

1. Navn: Vestfold og Telemark fylkeskommune

2. Antall medlemmer i det nye fylkestinget settes til 61 representanter

3. Fellesnemda

a) Fellesnemda sammensettes med:

- 18 representanter fra Vestfold

- 16 representanter fra Telemark

b) Telemarks 16. medlem av fellesnemnd besettes av medlem fra MDG.

c) Fylkesordfører i Vestfold skal være leder i fellesnemnda. Fylkesordfører i Telemark skal være nestleder i fellesnemda.

d) Fylkestinget ber forhandlingsutvalgene i Telemark og Vestfold utarbeide forslag til mandat for fellesnemda.

4. Revisor for virksomheten i fellesnemd er Telemark kommunerevisjon

5. Fellesorgan

a) Av andre fellesorgan opprettes det et arbeidsutvalg med tre fra hvert fylke. Fellesnemnda får videre i oppgave å opprette temakomiteer.

b) Antall medlemmer og mandat bestemmes av Fellesnemnda, men representasjonen skal som hovedregel være lik mellom de to fylkene.

6. Hovedsete

a) Hovedsete til det nye fylket skal lokaliseres til Skien fra 1. januar 2020

b) Med hovedsete menes fylkesordfører (politisk ledelse), fylkesrådmann (administrativ ledelse) og de funksjoner som er nødvendig for at disse kan utføre sine oppgaver på en hensiktsmessig måte.

c) Ved organisering av den nye fylkeskommunen skal det opprettholdes administrative funksjoner i begge fylker. Fylkeshuset i Skien skal kompenseres for det antall arbeidsplasser som fylkesmannen velger å flytte til Tønsberg.

Artikkeltags