Ønkser å utvide med 29 nye tomter nord for Kvitåvatn

Grunneiere ønsker å utvide H2-feltet med 29 hyttetomter.