– Vi skal bli best i Norge for deg!

Akuttkjeden Telemark, som Tinn er en del av, settes ut i livet for livet i Notodden. 400–500 innen førstelinjetjenesten skal kurses. Behandlingskjeden skal bedre din pasientsikkerhet. Tid skal vinnes. Behandlingen av deg og din sikkerhet er jobb nummer 1.