Tinn kommune anker husleiesaken til Høyesterett

Av

Formannskapet i Tinn kommune anker tvisten om uoppsigelige langtids leiekontrakter er lovlige eller ikke til Høyesterett