– Jeg står alene i mot vinteråpen vei, erklærte Heather Mason. MDG-eren stemte likevel for at helårsvei over Imingen blir vurdert når Hardangerviddaplanen rulleres..

Planprogrammet for revidering av regionplanen fra 2011, som omfatter Hordaland, Buskerud og Telemark, er nå ute til høring. I kommunestyret torsdag nøyde Høyre seg ikke med rådmannens forslag til høringsuttalelse som fastslår at vinterbrøyting av Fv124 og Fv 755 over Imingfjell skal opp til vurdering.

– Dette muliggjør et nytt framstøt for vinteråpning over Imingfjell. Det er viktig for Tinn som reiselivskommune å være tilgjengelig fra omverdenen. Kommunen er en verdensarvkommune, og også en mulig utpendlerkommune når vi får helårsvei ut og inn av Tinn. Så Tinn Høyre vil forsterke dette punktet vesentlig, sa Steinar Bergsland. Han foreslo et tillegg om at Tinn kommune vil åpne for et 3-årig prøveprosjekt med vinteråpning over Imingfjell. Forslaget fikk støtte fra Høyre og Senterpartiet, mens SVs to representanter, med MDGs Heather Mason stemte for rådmannens forslag til høringsuttalelse.

– Jeg stemmer for rådmannens innstilling fordi jeg har tillit til planprosessen. Men jeg støtter ikke Høyres forslag, sa Mason.

Bjørg W. Johansen