(Laagendalsposten)

Rovviltnemnda i det som kalles region 2 har vedtatt at det kan felles inntil to ulver i regionen, som består av Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder.

Fellingsperioden varer fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019. Fellingsperioden avsluttes tidligere om kvoten fylles.

Ifølge Fylkesmannens nettsider kan rovviltnemnda til enhver tid stanse lisensfellingen eller endre fastsatt kvote dersom nye opplysninger tilsier det.

For å delta i lisensfelling kreves personlig lisens. Dette får man ved registrering i Jegerregisteret. For å registrere seg som lisensjeger må man være fylt 18 år, ha betalt jegeravgift for det aktuelle jaktåret og ha overholdt rapporteringsplikten i henhold til forskrift 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt § 16.

LES OGSÅ:

Vil bygge ut Gamlekroa

Lystige jazztoner å Gundersen

Generasjonsskifte på elgposten