Ett steg nærmere boligbygging i Jondalen

En reguleringsplan for vann og avløp ved Jondalen skole skal til sluttbehandling i kommunen. Den planen vil være et viktig steg på veien mot nytt boligfelt.