Tryller i sølv på Haukås

– Vet du hva dette er, spør Eva Haukås. Hun drar fram en vidjespenning -selve kjennemerket for de flotte sølvarbeidene fra Haukåsgrenda.