Marispelet begeistret publikum

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

– Noe av det beste jeg har sett, mente Marit Jacobsen fra Drammen etter at hun hadde sett Marispelet for første gang.

Ma­ri­spe­let had­de nok en gang en vel­lyk­ket pre­mi­e­re onsdag.  Væ­ret var på skuespillere og publikums side og alle som var der stor­kos­te seg.

Likte dra­ma­tik­ken

– Det­te er en av de beste utgavene av Ma­ri­spe­let noensinne, for­tel­ler Tor­finn Meh­lum.

– Hva var bed­re i år?

– Dra­ma­tik­ken var helt fan­tas­tisk. Jeg kun­ne nes­ten føle de skue­spil­ler­ne føl­te. For­tvi­lel­sen til Mari var tro­ver­dig. Unni Boks­asp sang også utro­lig fint, mente Mehlum.

Let­te­re hand­ling

Moren til Gro Synnøve Brekka, Marispelets mor, Bir­git Dah­le, har sett alle spe­le­ne uten­om ett.  Hun har også vært statist.

Birgit likte årets utgave av spelet svært godt. Og hun syntes det var veldig hyggelig at publikum strømmer til for å oppleve dette dramatiske sagnet.

– Hand­lin­gen er let­te­re å for­stå  for publikum nå, mener Birgit Dah­le.

Mye folk

Pre­mie­ren lok­ket til seg gjester fra fjern og nær.

Blant dem Ma­rit Jakobsen fra Dram­men, hun tok turen til Rjukan sammen med noen ven­nin­ner. 

– Det­te er noe av det bes­te jeg har sett. Det var fint å få være med gjen­nom kjær­lig­hets­his­to­ri­en til Mari og Øy­stein. Jeg kla­rer ikke å peke ut noe jeg lik­te al­ler best, for­di jeg sy­nes hele opp­set­tet var fan­tas­tisk. Det fore­gikk ting på for­skjel­li­ge ste­der hele ti­den. Dette var virkelig verdt turen, fortalte Marit Jacobsen.

Artikkeltags