Sørget for busskur til barna på Mæl

Takket være privat initiativ har skolebarna på Mæl nå et busskur de kan søke ly i på uværsdager