Trappe-trøbbel med Vegvesenet

Vegvesenet setter foten ned for rampe på fortauet foran Sam Eydes gate 95. Det setter kjepper i hjulene for oppbygginga av den nedbrente forretningsgården.