Salmofarms vil kjøpe tomta på Svadde

Etter å ha sittet på en 33 mål stor næringseiendom på Svadde i fem år, melder Salmofarms at de vil kjøpe tomta. – Vi kommer ikke til å selge tomta uten at Salmofarms forplikter seg til å starte bygging av anlegget, sier RNU-leder Tor Helge Flåto.