Storinvestorer i Salmofarms Holding

Gründer Carl Ivar Holmen har skaffet drahjelp til oppdrettet på Svadde. Storinvestorene Advokatene Simonsen Vogt Wiig i Kristiansand har etablert Salmofarms Holding AS.