Nore og Uvdal kommune gjør endringer på skiløypene - men ikke i villreinens leveområde

I Hovedutvalget for næring, miljø og kommunalteknikk ble det vedtatt endringer i sti og løypeplanen for Nore og Uvdal. På grunn av villrein og rasfare ble det ingen endringer på Imingfjell og i Imingdalen.