Stinn Tungtvannskjeller i hele sommer - trøkket fortsetter utover høsten

Det går mot 100 000 på NIAs museer i 2019. Og i sommer har folk strømmet til Vemork og Tungtvannskjelleren.