NSB skifter navn til VY - brukte utsikt fra Gaustatoppen som symbol på navnendringen

Konserndirektør Geir Isachsen avslører det nye navnet på NSB og Nettbuss.

Konserndirektør Geir Isachsen avslører det nye navnet på NSB og Nettbuss. Foto:

Av

Samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige. Gaustatoppen sentral under pressekonferansen.

DEL

NSB kalte tirsdag inn til pressekonferanse for å fortelle om nytt navn for NSB og Nettbuss.

Det nye navnet er Vy.

- Vy er et norsk ord. Det brukes i skandinaviske språk. Det betyr utsikt og utsyn, sa konsernsjef Dag Isaksen da han presenterte det nye navnet.

Det eneste geografiske stedet i Norge som ble nevnt i presentasjonen i pressekonferansen var Gaustatoppen. Han avsluttet den 10 minutter lange presentasjonen av den nye logoen, den nye profilen og de nye uniformene med å si:

- Her er utsikten - vy - fra Gaustatoppen. Dit kan du snart reise med nettbuss. Nå skal dere få bli med ned på Spor 19, der dere vil se på det nye toget, der vil dere også se en Vy-buss og en Vy-bil.

- Vi er stolte av at vi i dag kan presentere et helt nytt navn på NSB og Nettbuss, sa styreleder Dag Mejdell da han tidligere innledet pressekonferansen.

- Kanskje er det noen av dere som har lagt merke til at vi utvikler nye transportmidler som bybil og selvkjørende busser, sa han videre.

Konsernsjef Geir Isaksen innledet med å snakke om NSBs historie der buss og tog har vært en del av samme konsern i snart 100 år.

- NSB-konsernet er i endring og samler tog- og bussvirksomheten i Norge og Sverige under en ny, felles merkevare. Navneskiftet og bakgrunnen for endringen er tema på pressekonferansen, het det i innkallingen fra NSB-konsernet.Norges Statsbaner AS (NSB) ble etablert i desember 1996 som en videreføring av forvaltningsbedriften Norges Statsbaner. Samtidig ble infrastrukturdelen skilt ut i forvaltningsorganet Jernbaneverket, senere døpt om til Bane Nor. Fra juli 2002 er NSB et statsaksjeselskap og særlovselskap.

Selskapets vedtektsfestede formål er å sørge for effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig transport av personer og gods, går det fram av opplysningene i Enhetsregisteret. «Selskapet skal drive persontrafikk med tog i Norge, transport av personer og gods i Norge og øvrige nordiske land samt virksomhet som står i naturlig forbindelse med dette.

Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med.»

Konserndirektør er Geir Petter Isaksen og styreleder er Dag Mejdell. De to vil vegge være til stede på pressekonferansen.

NSB kunne nylig melde om passasjervekst. NSB Persontog og NSB Gjøvikbanen hadde i 2018 over 70,7 millioner reiser, en økning på 6,4 prosent fra 2017.

Se pressekonferansen direkte her.

Artikkeltags