Trekker seg som politimester

Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år.