(Romerikes Blad)

49-åringen ble utnevnt i statsråd fredag.

Geiran er utdannet sivilarkitekt og har vært ansatt i firmaer med ulike byggeoppgaver, blant annet antikvarisk rehabilitering. Hun har vært ansatt hos Riksantikvaren siden 2005, og ble seksjonssjef i 2012. I 2014 ble hun avdelingsdirektør for kulturminneavdelingen.

– Jeg ønsker at kulturminner kan ta enda større plass i samfunnsdebatten, og at de kulturelle og økonomiske verdiene synliggjøres. Jeg ønsker å samarbeide med næringsliv og organisasjoner slik at kulturminnene kan oppleves og brukes av så mange som mulig, legger hun til.

Geiran overtar som riksantikvar etter Jørn Holme som har hatt stillingen siden 2009. Holme har gått inn i ny stilling som sorenskriver i Vestfold.