Rjukan Arbeiderblad har 100 000 kroner til lokale tiltak

GODE NYHETER: RAs redaktør Torfinn Skåttet har 100 000 kroner som skal gå til lag og foreninger i Tinn som jobber for barn og unge.

GODE NYHETER: RAs redaktør Torfinn Skåttet har 100 000 kroner som skal gå til lag og foreninger i Tinn som jobber for barn og unge.

Av

Kjenner du noen lag og foreninger som jobber mot barn og unge og som kan ha bruk for litt ekstra penger? Da har Torfinn Skåttet gode nyheter.

DEL

- Vi er glade for å kunne bidra til å støtte det viktige lokale arbeidet som gjøres i Tinn, sier ansvarlig redaktør Torfinn Skåttet i Rjukan Arbeiderblad..

Lokalavisa for Tinn deler nå ut 100.000 kroner til tiltak for lokalmiljøet og innbyggerne. Som lokalavis jobber Rjukan Arbeiderblad for å opprettholde et godt lokalsamfunn, for å speile og utvikle lokal kultur og identitet og være en kraft i utviklingen av lokaldemokratiet i vårt nærmiljø.

Avisens oppgave er både å være en åpen arena for ytringsfrihet og debatt og gjennom nyhets- og aktualitetsformidling være en støttespiller for de gode kreftene i lokalsamfunnet.

Ung målgruppe

Med denne utlysningen går vi ett skritt videre: Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape gode og aktive lokalsamfunn gjennom åpne aktivitets- og fritidstilbud rettet mot innbyggerne i lokalsamfunnet, kan nå søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

– Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak. Målgruppen må omfatte aldersgruppen under 25 år, men tiltaket trenger ikke være begrenset til denne gruppen alene, sier Skåttet.

Midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

Deler ut 25 millioner kroner

Det er ikke bare Rjukan Arbeiderblad som deler ut midler til lokalmiljøene i Norge i denne runden. 73 lokalaviser i Amedia skal i vår dele ut 25 millioner kroner. Amedias konsernsjef Are Stokstad forteller at midlene som nå deles ut, har utgangspunkt i det gode resultatet Amedia oppnådde i 2018. Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB.

Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunnene. Dette er første gangen lokalavisene skal fordele midler til lokale formål.

Konsernsjef Are Stokstad mener det ligger til rette for flere tildelingsrunder senere:

– Fortsetter vi å skape gode resultater, vil tildelingen av midler fra våre aviser kunne fortsette, sier han.

Lokal jury

Rjukan Arbeiderblads jury består av ansvarlig redaktør Torfinn Skåttet og RA markedssjef Terje Waskaas.

Når juryen har truffet sin beslutning, legges denne fram for styreleder i avisen. Til slutt er det Sparebankstiftelsen som foretar den formelle godkjenningen.

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020 på denne siden. Her kan du også lese mer om tildelingen. Tildelingen offentliggjøres innen 1. mai 2020.

Artikkeltags